Garanti

Vi ger 2 års garanti.
Skulle det under garantitiden uppstå problem på grund av material- eller produktionsfel, tar vi självklart hand om det. Garantin gäller dock inte vid skador p g av felaktig skötsel, felaktigt använda rengöringsmetoder,  repor, stötar, olyckshändelser eller liknande.

För att kunna nyttja garantin behöver du spara fakturan för det utförda arbetet. Om vi efter att ha granskat garantiärendet  accepterar en åtgärd, så åtar vi oss att efter egen bedömning att reparera eller ersätta den skadade produkten.

Om du behöver nyttja garantin så lämna den skriftligt via kontaktformuläret